Remedial teaching

Leren gaat niet bij ieder kind in hetzelfde tempo. Voor sommige kinderen gaat de aangeboden stof op school te snel of is er ergens een hiaat ontstaan. Voor de groepsleerkracht is het niet altijd mogelijk een kind de extra begeleiding te geven die het kind nodig heeft. Op dit moment kan gekozen worden om een remedial teacher in te zetten. Remedial teaching is gespecialiseerde begeleiding van leerlingen met leerproblemen en/of leerstoornissen. Het doel van remedial teaching is dat het kind na een periode van extra hulp weer meedoet met de klas. Een goed contact en een goede samenwerking tussen de ouders, de school en de remedial teacher is daarom heel belangrijk.


Remedial teaching op scholen

Tijdens een intake wordt samen met de ouders, leerkracht en Intern begeleider bekeken wat de hulpvraag is en waar de sterke en zwakke punten van het kind zitten.  
Voordat de begeleidingen starten wordt vervolgens een diagnostisch onderzoek gedaan. Met de uitslag van dit onderzoek en de informatie van het intakegesprek wordt een begeleidingsplan Op-Maat opgesteld. Dit wordt vervolgens besproken met ouders, leerkracht en Intern begeleider. Aan de hand van dit plan wordt vervolgens een,  vooraf afgesproken aantal weken,  gericht aan het  oplossen van het leerprobleem gewerkt.  Na de afgesproken periode wordt de  voortgang geĆ«valueerd. In overleg met alle betrokkenen wordt vervolgens bekeken wat de vervolgstappen zijn; begeleiding afsluiten, werkwijze aanpassen of ingezette werkwijze voortzetten.  

Voor specifieke informatie  over begeleidingsmogelijkheden en kosten kunt u  contact opnemen via de mail. 


Rekenen Op-Maat

Op het moment dat er bij rekenen een achterstand is ontstaan, is voor de  leerkracht niet altijd duidelijk waar het probleem precies zit door middel van het  diagnostisch instrument RD4 kan in kaart gebracht worden op welk niveau het kind in de rekenontwikkeling zit en wat zijn/haar sterke en zwakke kanten zijn. Dit biedt concrete aanknopingspunten om het kind op school in de groep of tijdens de remedial teaching te begeleiden. Gerichte hulp bij het rekenen kan er vervolgens voor zorgen dat uw zoon/dochter de achterstand in kan halen. 

 
 Op dit moment worden de rekenbegeleidingen alleen via school aangeboden. 

 


Jimdo

You can do it, too! Sign up for free now at https://jimdo.nl/